Nezařazené

Zásady první pomoci

1. Při popálení nebo opaření malé plochy postižené místo

a) překryjeme čistým obvazem,

b) poléváme chladnou vodou, dokud chlazení přináší úlevu, pak zakryjeme co nejčistší tkaninou,

c) ošetříme mastí na spáleniny.

2. Při polití kyselinou nebo louhem postižené místo

a) se snažíme chemicky neutralizovat,

b) otřeme čistým kouskem látky dosucha,

c) poléváme co největším množstvím vody.

3. Při kolapsu (mdlobě) postiženého

a) uložíme do polohy na záda, zvedneme dolní končetiny, zajistíme přívod čerstvého vzduchu, dáváme studené obklady na čelo,

b) posadíme se zakloněnou hlavou, dáváme studené obklady na prsa,

c) položíme, nejlépe do polohy na břiše. 

4. Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat

a) pouze po větším úrazu,

b) pouze Při vetší ztrátě tělesných tekutin,

c) u všech závažných úrazových, ale i neúrazových stavu. 

5. Při tepenném krvácení na končetině Přiložíme škrtidlo

a) pod ránou, to je dále od srdce,

b) nad ránou, to je blíže k srdci,

c) nad i pod ránou. 

6. Zevní masáž srdce při resuscitaci provádíme

a) v poloze na zádech postiženého rytmickým masírováním hrudníku oběma rukama přeloženýma přes sebe,

b) uložením postiženého na tvrdou podložku, přičemž stlačujeme dolní třetinu hrudní kosti dlaňovou hranou jedné ruky, druhá ruka je přiložena na spodní, frekvencí 100 krát za minutu,

c) Přiložením dlaně na hrudní kost postiženého v její dolní části a stlačujeme frekvencí 80 krát za minutu. 

6. Při poranění pátere transport poraněného

a) není možný,

b) je možný jen na tvrdé rovné podložce,

c) je možný na jakékoliv podložce.

7. Stabilizovaná poloha je

a) vleže na zádech se zakloněnou hlavou,

b) na břiše,

c) na boku, s pokrčenou spodní dolní končetinou, horní paže je podložena pod obličejem a spodní paže je v mírném zapažení za tělem

8. Při prudkém zevním krvácení je nejdůležitější

a) okamžité stavení krvácení stiskem prstu v ráně, pak si rozmyslíme další postup,

b) nejprve si dobře promyslet postup a připravit si pomůcky,

c) ránu zavázat, s poraněným nemanipulovat a přivolat pomoc

9. Při poskytování první pomoci je nutné nejdříve

a) zastavit velké tepenné krvácení a zajistit dýchání,

b) přivolat odbornou pomoc,

c) zahájit umělé dýchání.

10. Tlakový bod je místo, ve kterém lze stisknout tepnu

a) na kterémkoli místě v jejím průběhu,

b) nad ránou,

c) proti kosti.

11. Podezření na poranění míchy vyvolává

a) bezvědomí, pacient reaguje jen na bolestivé podněty,

b) ztráta hybnosti a citlivosti dolních končetin,

c) škubavé křeče dolních končetin.

12. Žilní krvácení poznáme podle toho, že krev je

a) světlá a vystřikuje souhlasně s tepem,

b) tmavá a teče z rány bez pulzace,

c) světlá a vytéká z rány bez tlaku.

13. Autotransfuzní poloha je

a) vleže na zádech se zdviženými dolními končetinami,

b) na břiše, tlakem na břišní orgány se dostane krev do srdce,

c) v polosedě s podloženou hlavou.

14. Záchranná služba má telefonní číslo

a) 150

b) 155

c) 158.

15. Při kolapsu (mdlobě) je zajištění odborné pomoci nutné

a) vždy,

b) nedojde-li k rychlé úpravě stavu,

c) nikdy.

2 komentáře

  • Hana Hávová

    To je test, nebo návod jak postupovat při úrazech? U některých otázek je správně všechno, jen bych někdy otočila pořadí, jindy je třeba volit správnou odpověď. U některých bodů bych měla mírné výhrady.

    • MirekC

      Je to test, na jehož otázky měli správně odpovědět žáci SOŠ Gastronomie a farmářství. Je to už nějaký čas, takže od té doby mohlo dojít ke změně názorů na některá opatření.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.